Aktuella ärenden samt händelser som berör natur- och vattenvårdsfrågor i och omkring Himmerfjärden hittar du via denna sida.

 

Artiklar, notiser m.m. läser du genom  att öppna respektive länk här nedan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022-07-05       Sommarutflykt till Oaxen söndag 7 augusti 2022


2022-04-22       Föreningens årsmöte 2022


2021-12-12       Landsortsfarleden närmar sig regeringsbeslut


2021-12-09       Kalkbrottet i Stora Vika ska fortsatt att skyddas


2021-12-09       Läckage av gifter i Kagghamratippen påvisat


2021-11-29       Landsortsfarleden, Nyhetsbrev 14 från Sjöfartsverket


2020-02-15      Gäddans hemliga beteende


2019-01-01      HNF blir medlem i Svealands Kustvattenvårdsförbund


2018-10-18       Lyckad restaurering av våtmark


2015-11-15       Himmerfjärdens vattenkvalitet följs upp i VISS