Pris

HNF delar ut ett Naturvårdspris till individer eller institutioner som har gjort insatser till gagn för Himmerfjärden.

Varje år tas ställning till om någon förtjänar priset.

 


Mottagare av HNF:s naturvårdspris.


1981   Ulf Larsson , Askölaboratoriet, för forskning i Himmerfjärden.


1982   Gunilla Ericsson Och Anne-Charlotte Brezina för arbeten i Stora Vika-gruppen.


1984   Sif Johansson, Stockholms universitet, för Himmerfjärdsundersökningar.


1985   Nils-Åke Åkesson postumt


1988   Askölaboratoriet för fortlöpande undersökningar i Himmerfjärden.


1990   Alf Göran Dahlberg, direktör för Himmerfjärdsverket, för utvecklandet av en förbättrad kvävereduktion.


1993   Folke Lind, för mångårigt arbete och en av initiativtagarna när föreningen bildades.


1994   Alice Rasmussen, inventering av floran i vårt område och deltagande i projektet "Floran i Södermanland".


1997   Olle Holmer och Östra Styrans våtmarker.


2001   Bo Sigerlöv och Ulf Rönnqist för arbete för FFS=Folkrörelsen mot Flygplats på Södertörn.


2002   Professor Bengt-Owe Jansson vid sommarmötet på Askö för alla de gånger han tagit emot oss och berättat om verksamheten.


2007   Paul Mattré för skrivelser om nedsatt hastighet i farleden.


2009   Sture Hansson för gösprojektet.


2014  Tobias Fränstam och Jan Wijkmark som driver ett projekt för att återskapa våtmark i den torrlagda f.d. Kyrksjön i närheten av Grödinge kyrka.


2018   Lena Kautsky, med speciella kunskaper om tångens livsbetingelser, för många intressanta föredrag under årens lopp.