Bli medlem

Medlem i HNF är du automatiskt om din samfällighet eller tomtförening är ansluten till föreningen.

I annat fall kan du lösa enskilt medlemsskap genom att kontakta HNF:s kassör Gisela Liljeqvist tel 08-530 26164 eller via E-mejl liljeqvist.gisela@gmail.com.

Ange då namn, adress och ev egen E-post.

Årsavgiften är då 100 kr som sätts in på plusgiro 17 17 41-2.


Medlemsskapet ger dig möjlighet att delta i det årliga sommarmötet, oftast i form av båtutflykter till intressanta platser i skärgården.

Du får givetvis också delta i årsmötet som är förlagt till mars eller april, då föreningen oftast engagerar externa föredragshållare och med anknytning till HNF:s verksamhet.