Länkar

För dig som vill fördjupa dig i hur vattnet mår i Himmerfjärden finns en databas VISS (VattenInformationsSystem Sverige) utvecklad av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten.

Det krävs tid, engagemang och kunskap om man ska tillgodogöra sig allt, men ta gärna del av materialet via nedan stående länk.

 

 

En av HNF:s huvuduppgifter är att vara opinionsbildare i frågor som berör natur- och vattenvårdsfrågor i och omkring Himmerfjärden.

 

==================================================================

Sjöfartsverkets projekt Landsortsfarleden har engagerat HNF och diskuterats vid ett flertal styrelsemöten.

Senaste nyhetsbrevet från 2018-03-15.

Syftet med projektet enligt Sjöfartsverkets egen formulering är "att genomföra en farledsutredning i syfte att öka kapacitet, tillgänglighet och säkerhet i farleden mellan Södertälje och Landsort. Dagens farled är smal och krokig med begränsningar i tillgänglighet och kapacitet samt är den bitvis olycksdrabbad."

Vid HNF:s möte 2016-11-16 beslöts att styrelsen tillskriver projektet med föreningens syn enligt följande:

 

  • Vi är principiellt emot att man tar in större fartyg i innerskärgården som Himmerfjärden.

 

  • Vi anser att man bör begränsa hastigheten vid Oaxen/Regarn.

 

  • Vi är emot att muddermassor dumpas i Himmerfjärden.

 

=================================================================

Angående fartbegränsning i farleden Landsort-Södertälje...

 

 

Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem rörande MKB för inrättande av ny farled Landsort - Södertälje

 

 

Consectetuer, variusi ipsum nullam repellendus