Pris

HNF delar ut ett Naturvårdspris till individer eller institutioner som har gjort insatser till gagn för Himmerfjärden.

Varje år tas ställning till om någon förtjänar priset.

 

Mottagare av HNF:s naturvårdspris.

 

1981 Ulf Larsson , Askölaboratoriet, för forskning i Himmerfjärden.

 

1982 Gunilla Ericsson Och Anne-Charlotte Brezina för arbeten i Stora Vika-gruppen.

 

1984 Sif Johansson, Stockholms universitet, för Himmerfjärdsundersökningar.

 

1985 Nils-Åke Åkesson postumt

 

1988 Askölaboratoriet för fortlöpande undersökningar i Himmerfjärden.

 

1990 Alf Göran Dahlberg, direktör för Himmerfjärdsverket, för utvecklandet av en förbättrad kvävereduktion.

 

1993 Folke Lind, för mångårigt arbete och en av initiativtagarna när föreningen bildades.

 

1994 Alice Rasmussen, inventering av floran i vårt område och deltagande i projektet "Floran i Södermanland".

 

1997 Olle Holmer och Östra Styrans våtmarker.

 

2001 Bo Sigerlöv och Ulf Rönnqist för arbete för FFS=Folkrörelsen mot Flygplats på Södertörn.

 

2002 Professor Bengt-Owe Jansson vid sommarmötet på Askö för alla de gånger han tagit emot oss och berättat om verksamheten.

 

2007 Paul Mattré för skrivelser om nedsatt hastighet i farleden.

 

2009 Sture Hansson för gösprojektet.

 

2014 Tobias Fränstam och Jan Wijkmark som driver ett projekt för att återskapa våtmark i den torrlagda f.d. Kyrksjön i närheten av Grödinge kyrka.

 

2018 Lena Kautsky, med speciella kunskaper om tångens livsbetingelser, för många intressanta föredrag under årens lopp.

Consectetuer, variusi ipsum nullam repellendus