Sommarmöte

Några bilder från sommarmötet på Askölaboratoriet 19 augusti som samlade uppemot 50 deltagare.

 

 

 

De flesta deltog i båtresan till Askö med inhyrda båten MS Flora som avgick från Rangsta brygga och Oaxen, vissa kom med egen båt.

Anföranden hölls efter ankomsten av flera och med anknytning till Stockholms Universitet

  • Prof em Lena Kautsky,
  • Docent Ulf Larsson,
  • Prof em Nils Kautsky.

alla med djupa kunskaper i forskning omkring livsbetingelserna i Östersjöns vatten.

 

Carl-Olof Zetterman VD för SYVAB berättade om pågående och omfattande utbyggnader av reningsverket.

 

Alla verkade trivas med vistelsen som gynnades av vackert väder.

 

Sommarmötet blev samtidigt till ett firande av föreningens 50-åriga levnad.

Consectetuer, variusi ipsum nullam repellendus