VISS – VattenInformationsSystem Sverige

I databasen VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Det går att ta fram aktuella statusrapporter för till exempel Himmerfjärden.  Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten står bakom.


Havet.nu

Nyheter, forskning och fakta om havsmiljön. Här samlas information om havsfrågor från en mängd olika källor. Här finns sammanställt det mesta av vad som finns att veta om marina frågor. Sidan drivs gemensamt av flera lärosäten med omfattande havsforskning och marin verksamhet.


Svealandskustens Vattenvårdsförbund (SKVVF)

HNF är sedan ett par år medlemmar i SKVVF, en ideell förening som på sina medlemmars uppdrag mäter och beskriver miljötillståndet längs hela Svealandskusten.

Aktuell miljöstatus redovisas på webbsajt Svealandskusten som drivs tillsammans med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet​.

 

Östersjöcentrum Stockholms universitet

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus. Östersjöcentrum arbetar för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.


Livet i havet

En digital fälthandbok om växter och djur i svenska havsområden.