Aktuella ärenden samt händelser som berör natur- och vattenvårdsfrågor i och omkring Himmerfjärden hittar du via denna sida.


Artiklar, notiser m.m. läser du genom att öppna respektive länk här nedan.

---------------------------------------------------------------------------------------

2024-04-17 Inbjudan till sommarmöte 2024


2024-02-06 Kallelse och underlag till årsmöte 2024


2023-11-30 Rapport från aktionsgruppen Levande Fållnäsvik


2023-11-30 Sophögen  i Kagghamra - uppdatering

 

2023-11-30 Rapport från HNFs aktivitet under ”Rädda liv och hav” 27 augusti


2023-09-17 HNFs styrelse på besök hos Himmerfjärdens reningsverk den 28e augusti


2023-08-13 Besök HNFs bord vid Expedition Rädda Östersjöns temadag ”Rädda hav och liv” i Nynäshamn 27 Augusti


2023-08-11 HNFs Algrapport till SU, från Sommarutflykten till Fifång


2023-03-08 Kallelse och underlag till årsmöte 2023


2022-11-26 Samråd om verksamhet i Stora Vika Hamn 

 

2022-11-05 Fållnäsviken - hopp om bättre vattenkvalitet


2022-10-12 Mindre strömming mer spigg  i skärgården.


2022-10-11  Information från Botkyrka kommun om branden i Kagghamra


2022-07-05  Sommarutflykt till Oaxen söndag 7 augusti 2022


2021-12-12  Landsortsfarleden närmar sig regeringsbeslut


2021-12-09  Kalkbrottet i Stora Vika ska fortsatt att skyddas


2021-12-09  Läckage av gifter i Kagghamratippen påvisat


2021-11-29  Landsortsfarleden, Nyhetsbrev 14 från Sjöfartsverket


2020-02-15  Gäddans hemliga beteende


2019-01-01 HNF blir medlem i Svealands Kustvattenvårdsförbund


2018-10-18  Lyckad restaurering av våtmark