Föreningar kollektivt anslutna till HNF:


Dyviks samfällighetsförening


Falkuddens Tomtägareförening


Grönslätts samfällighetsförening


Kagghamra Tomtägarförening


Långuddens Samfällighetsförening


Marsta Samfällighetsförening


Mörkö sommarstugeägareförening


Näslandets stugförening


Olberga Villaägareförening


Ragnaröks Tomtägareförening


Regarns Tomtägareförening


Sibble Strands Tomtförening


Skanssundets Samfällighetsförening


Smedstorps Tomtägareförening


Stora Vika BåtklubbSumma:


Antal


89


60


29


191


60


112


93


39


48


50


27


46


146


11


1101111

Medlem i HNF är du automatiskt om din samfällighet eller tomtförening är ansluten till föreningen.

I annat fall kan du lösa enskilt medlemsskap genom att kontakta HNF:s kassör Gisela Liljeqvist tel 08-530 26164 eller via E-mejl

liljeqvist.gisela@gmail.com.

Ange då namn, adress och ev egen E-post.

Årsavgiften är då 100 kr som sätts in på plusgiro 17 17 41-2.


Medlemsskapet ger dig möjlighet att delta i det årliga sommarmötet, oftast i form av båtutflykter till intressanta platser i skärgården.

Du får givetvis också delta i årsmötet som är förlagt till mars eller april, då föreningen oftast engagerar externa föredragshållare och med anknytning till HNF:s verksamhet.