HNF:s styrelse 2022:


Kontakt per mejl:kontakt@himmerfjarden.se


Ordförande:

Lena Bristrand,Sandviks Tomtägareförening

Tel: 070-691 77 94


Vice ordförande:

Tomas Gustafsson,Regarns Tomtägareförening

Tel: 070-645 81 10


Kassör:

Gisela Liljeqvist,Kagghamra Tomtägareförening

Tel: 08-530 261 64, 070-765 74 98,


Sekreterare:

Eva Thörnelöf, Sandviks Tomtägareförening

Tel; 070-732 30 06


Ledamot, hemsideansvarig:

Bengt Knutsson, Skanssundets samfällighetsförening

Tel: 070-547 48 66


Suppleant:

Christina Österholm, Regarns Tomtägareförening

Tel: 08-94 86 19, 070-915 05 03


Suppleant:

Bengt Haglund,Ragnaröks Tomtägareförening

Tel: 08-530 448 23, 070-741 33 11


Valberedning:

Harriet Wallin, Mörkö Stugförening

Tel: 08-647 43 30


Kristina Svangren,

Tel: 070-555 18 16Revisorer:

Bertil Svangren,

Tel: 070-575 62 50


Inge Wahlberg

Tel: 070-855 15 33Revisorsersättare:

Keijo Lyckenius,

Tel: 072-551 69 88