Samråd om verksamhet i Stora Vika hamn

Stockholms Bulkhamn i Stora Vika önskar utöka sin nuvarande verksamhet med dels att ta emot och producera flis av kreosotbehandlat virke, samt dels hantering av cement, med lossning från båt och lagring i befintliga silos. All vidaretransport av flis och cement planeras ske på lastbil.

 

HNF har lämnat skriftliga synpunkter i Thomas Cements/Stockholms Bulkhamns samråd.